Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Drukuj

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w  Warszawie jest serwisem internetowym przeznaczonym do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych. (zgodnie z "Ustawą o dostępie do informacji publicznej" z dnia 6 września 2001 - Dz. Ustaw nr 112/2001).

Serwis BIP jest częścią serwisu internetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Każda strona Biuletynu składa się z:

  • nagłówka strony z logo spółki oraz nazwą spółki;
  • menu strony;
  • pola tekstowego z treścią strony;
  • stopki, zawierającej informacje o: autorze tekstu, osobie, która tekst opublikowała, datę opracowania tekstu, datę pierwszej publikacji, datę i godzinę ostatniej modyfikacji.

Dostęp do poszczególnych stron, zawierających informacje pogrupowane tematycznie, wymaga wybrania pozycji z menu stron serwisu. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK